مقایسه آرای تطبیقی فارابی و بوعلی سینا و دانشمندان غربی
51 بازدید
ناشر: معاونت اساتید قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی